Kampus, Sejaran Pendidikan Islam, SPI, Tugas  

Soal Middle Test Sejarah Pendidikan Islam, PGMI Semester 3 Tahun Ajaran 2017/2018 1. Jelaskan pengetian-pengertian di bawah ini:    a. Sejarah     b. Pendidikan    c. Kuttab    d. Madrasah2. Bagaimana sistem pendidikan Islam pada masa Rasulullah pada…